Soita meille - 050 4342413

Tietosuojaseloste

Talousankkuri Oy tietosuojaselvite

Tämä on Talousankkuri Oy:n (Y-tunnus: 3120945-6) henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä kerromme henkilötietojen käsittelyn ja keruuta koskevista vaatimusten huomioimisesta yrityksessämme. Tietosuojalla turvaamme henkilötietojen yksityisyyttä, varmistamme oikeudet ja oikeusturvan. 

Rekisterin nimi

Talousankkuri Oy asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Riikka Laakio, Sarvvikinrinne 2 A 11, 02390 Sarvvik

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Laakio

 040 510 5947
  riikka.laakio@oikia.fi

Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden tallennus

Talousankkuri Oy saa asiakastietoja lähetetyn yhteydenotto/palautelomakkeen kautta. Internetsivuilta kerätyt tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirtyvät hetkellisesti asiakasrekisteriin. Kaikki haltuumme tulevat henkilötiedot on minimoitu ja ne ovat täsmällisiä ja välttämättömiä palvelun käytön kannalta. Rekisteritietojen kerääminen perustuu suostumukseen. Sinun on oltava yli 18 –vuotias, jotta voit antaa meille henkilökohtaisia tietoja. Jos huomaamme, että keräämme alle 18-vuotiaiden henkilötietoja, ryhdymme toimiin tietojen poistamiseksi mahdollisimman pian. Verkkosivustolla rekisteröityä tai muuten yritykselle ilmoitettuja henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin. Ensisijaisesti yritys asioi yritysten kanssa.

  • Kaikessa toiminnassamme noudatamme lain mukaisia tietosuojaperiaatteita:
  • Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti, lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
  • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
  • Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä sekä vain tarpeellisen määrän.
  • Päivitämme sekä kerättyjä tietoja että niiden keräämistä aina tarvittaessa. Kaikki epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
  • Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta. Henkilötiedot säilytetään aina muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
  • Henkilötietojen käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla niillä määritellyillä henkilöillä, joilla tietojen käsitteleminen on välttämätöntä.
  • Emme luovuta hallussamme olevia asiakastietoja muiden yritysten tai yhteisöjen käyttöön.

Ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista on valvontaviranomaiselle viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, ilmoitamme tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Oikeutesi

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Talousankkuri Oy:lle henkilötietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekistereissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Tietojen ja tietosuojapolitiikan muutokset

Talousankkuri Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjä milloin tahansa, tarvittaessa, parantaakseen niitä edelleen

Evästeiden käyttö

Verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla voit esimerkiksi löytää nopeammin tietoja, joita tarvitset. Käyttämällä sivustoamme annat luvan evästeiden käyttöön. 
Käytämme Google Analytics -seurantatyökalua kerätäksemme tietoa kävijöiden liikkumisesta sivustolla. Seuranta auttaa meitä parantamaan sivuston toimintaa ja nopeuttamaan tiedon löytymistä. Google Analytics tallentaa esimerkiksi kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä ja sivuja olet klikannut. Google Analytics ei tunnista nimeäsi tai osoitettasi, joten emme voi selvittää kävijöiden henkilöllisyyksiä.

Näin poistat evästeet käytöstä

Toivomme, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollamme. Mikäli et halua käyttää evästeitä, saat ne pois käytöstä selaimessasi olevien asetusten kautta. Mikäli päädyt poistamaan evästeet käytöstä, osa tämän sivuston sisällöistä ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla eli käyttäjäkokemuksesi saattaa muuttua.