Soita meille - 050 4342413

Missio, visio, arvot

MISSIO

Ankkuroimme kannattavan yritystoiminnan perustan.

VISIO

Pärjääminen on totta.

ARVOT

Huolehdimme
Pidämme sen, mitä lupaamme. Huolehdimme, että toimimme alati vastuullisesti hakiessamme asiakkaallemme parasta vaihtoehtoa. Pyrimme löytämään kantavimman ratkaisun, joka on tilanteessa toimivin ja resurssitehokkain. Mielestämme ainoastaan tällainen yritys on kannattava ja kilpailukykyinen. 

Välitämme
Välittäminen tarkoittaa toiminnassamme kokonaisvaltaista jaksamisesta ja myös taloudellisesta toiminnan menestyksestä välittämistä. Ihmistä ja yritystä tarkastellaan aina kokonaisena, jossa kannetaan vastuuta toiminnasta ja sen vaikutuksista. Käytämme sellaisia käytäntöjä, jotka soveltuvat jokaisen senhetkisiin tarpeisiinsa. Kun välittäminen ohjaa toimintaamme, on helpompi tehdä ja kokeilla uusia asioita. 

Motivoimme
Meille yrittäminen on intohimo. Haluamme auttaa jokaista yrittäjyyttä suunnittelevaa ja yritystoimintaa pyörittävää löytämään ydinosaamisen, jotta voisi aikaansaada ja mennä kohti jotain sitä unelmaa, minkä on ajatellut toiminnassaan saavuttaa. Kehittäessä ja hankalissa tilanteissa on joskus uskaltauduttava epämukavuusalueelle. Motivoiminen tarkoittaa meillä myös uuden oppimiseen innostamista, jopa haastamista, sillä välitämme myös siitä, että kehittyminen mahdollistuu. Siihen tarvitaan jatkuvaa uteliaisuutta uuteen, joka kannustaa organisaatioissa yhdessä oppimiseen.